GIỚI THIỆU VỀ ACREL


Công ty TNHH Acrel [Mã chứng khoán: 300286. SZ] là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Nó chủ yếu cung cấp các giải pháp hệ thống về quản lý hiệu quả năng lượng và an toàn điện cho người sử dụng. 'Acrel' được trang bị dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh từ phần mềm nền tảng đám mây đến cảm biến. Cho đến nay, nó đã có hơn 8000 bộ giải pháp hệ thống được sử dụng ở Trung Quốc để giúp người dùng thực hiện quản lý năng lượng trực quan, cung cấp dịch vụ dữ liệu năng lượng và cải thiện hiệu quả và an toàn điện. 'Acrel' đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định kể từ khi niêm yết vào năm 2012. Công ty sẽ tuân thủ khái niệm 'đổi mới, hiệu quả cao, thống nhất và trung thực' và cung cấp nhiều giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn cho người sử dụng hệ thống điện và vi mô -đen.