Hệ thống giám sát mức tiêu thụ năng lượng cho các tòa nhà

Ứng dụngKết cấuChức năng chínhTổng quan về nền tảng

■ Xây dựng phân phối

■ Hiển thị trạng thái thiết bị

■ Đường xu hướng Ngày & Tháng

■ Bộ sưu tập năng lượng Muti


Tổng quan về mạch

■ Phân tích mạch đơn

■ Tốc độ tải tối đa & tối thiểu

■ Xu hướng giờ, ngày, tháng, năm

■ So sánh mức tiêu thụ năng lượng Ngày và Tháng

Lưới tiêu thụ năng lượng

■ Thống kê dữ liệu theo giờ hoặc ngày hoặc tháng

■ Chuyển đổi dữ liệu sang biểu đồ thanh

■ Xuất dữ liệu sang excel

■ So sánh các hàng đã chọn

Sơ đồ luồng dữ liệu

■ Phân tích hiệu quả năng lượng

■ Cải thiện hiệu quả năng lượng

■ Giảm chi phí quản lý

Đối chiếu

■ Tập trung vào sự thay đổi dữ liệu

■ Hiển thị dữ liệu trong biểu đồ và bảng

■ Các phương tiện bổ sung để bảo tồn năng lượng

Sơ đồ mạch sơ cấp

■ Dữ liệu thời gian thực

Lựa chọn sản phẩm